Med kunnskap om Jesus til hele verden

Lærernes Misjonsforbund er et åpent tverrkirkelig fellesskap av lærere og andre som er opptatt av undervisning.

Vil du være med på å gi kunnskap om Jesus til hele verden?

 

Informasjon om LMF

Lærernes Misjonsforbund har 17 utsendinger gjennom samarbeidspartnere i 12 land. Våre utsendinger har undervisning som et hovedfokus for sin tjeneste gjennom møte med barn, ungdom og voksne. Flere av våre utsendinger oversetter Bibelen til ulike språk.

Våre verdier er bønn, bibel, verdensvidt fellesskap og givertjeneste.

LMF ble stiftet i 1902 i Oslo. Vi har 80 lokalgrupper i Norge og ca 1700 medlemmer. Det er LMF-grupper i alle de nordiske landene og på Madagaskar. Som medlem får du fem nummer pr. år av bladet Misjonshilsen med oppdatert misjonsinformasjon.

 

Bønnekort 2022

Last ned bønnekortet ved å klikke på PDFen her.

Nå kan du gi med Vipps direkte til LMF!

 

Arrangementer

DIGITAL  GENERALFORSAMLING  2021

Det ble arrangert digital generalforsamling på Scandic Gardermoen den 30.07. - 01.08. med inviterte deltakere. 

Ved å følge lenkene nedenfor kan du høre bibeltimene og misjonsforedraget ved arrangementet: 

                               Bibeltime med Elisabeth Levy i Jerusalem (kan hentes opp når som helst)

                               Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=DEf8K_D_Frg

                      

                              

                              2. bibeltime med Elisabeth Levy:

                              Videolink:  https://youtu.be/ycVU9WuS4MU

                              Misjonsforedrag ved Inger Rismyhr:

120-ÅRSJUBILEUM OG SOMMERMØTE  11. -14. AUGUST 2022
arrangeres på Rønningen folkehøyskole i Oslo

Angående LMF og coronaviruset

Norge er inne i en spesiell tid og vi gjør en stor dugnad i landet vårt for å begrense smitte av coronaviruset. Vi i LMF følger rådene fra myndighetene tett og tiltakene som settes i verk vil være i tråd med anbefalinger gitt av helsemyndighetene.

Ta deg selv i vare og de som er i din nærhet. Husk gjerne på vårt land og folk og resten av verden i bønn.

Følg oss gjerne på Facebook og se på vår hjemmeside www.lmisj.no

MISJONSHILSEN

Solborg folkehøgskole var stedet
for sommermøtet i 2019

Trykk på PDF-ene nedenfor og les medlemsbladet Misjonshilsen !

Som medlem får du bladet tilsendt 5 ganger pr. år.

 Misjonshilsen inneholder aktuell informasjon fra våre utsendinger  og

orientering om prosjektene som LMF  støtter.

 

                 

     2/21              3/21             4/21       5/21            1/22